Info

Terug naar hoofdpagina

Acupunctuur
Acupunctuur is een Oosterse geneeswijze die 2000 jaar geleden in China haar oorsprong kende. De term acupunctuur is afgeleid van de Latijnse woorden acus (naald) en punctura (steek). De Chinese benaming is Zhen jiu, wat acupunctuur en moxa betekent. Moxa wijst op het opwarmen van punten of zones op de huid door middel van het verbranden van het kruid Artemesia Vulgaris of door het gebruik van moderne moxalampen.
Acupunctuur vormt een onderdeel van de Traditionele Chinese Geneeswijzen (TCG). Andere onderdelen zijn het gebruik van kruiden (fytotherapie), massage (tuina) en oefentherapie (qi gong of tai chi).
Het doel van acupunctuur is ziektes genezen en voorkomen. Het is een energetische geneeswijze waarbij gestreefd wordt naar evenwicht tussen Yin en Yang. Een ziekte wordt namelijk beschouwd als een verstoring van dit energetisch evenwicht. Yin en Yang kan men best vergelijken met de termen materie en energie van de moderne fysica.
Hoewel acupunctuur door het grote publiek nog steeds wordt gezien als een techniek om pijn te verlichten, is het veel meer dan dat. In tegenstelling tot de traditionele Westerse geneeskunde, waar pijn vaak als een klacht op zich wordt beschouwd, wordt er in de Chinese geneeskunde bij elke klacht steeds naar de volledige mens gekeken (Holistische Geneeskunde). Er wordt naar de oorzaak van het probleem gezocht en op deze manier komt men niet slechts tot een tijdelijke maar vaak ook tot een blijvende oplossing.


Naar boven - Terug naar hoofdpagina

Het onderzoek
Het stellen van een TCG-diagnose gebeurt anders dan in de Westerse geneeskunde. Er wordt een energetische balans van de patiënt opgemaakt aan de hand van 4 observatietechnieken: anamnese, polsdiagnose, tongdiagnose en algemene observatie. De gestelde diagnose bepaalt de puntenkeuze alsook welke kruiden er eventueel zullen worden gebruikt.

Anamnese of voorgeschiedenis
Aan de hand van de zgn. 8 diagnostische regels wordt getracht de oorzaak van de kwaal te achterhalen.
Intern of Extern - Yin of Yang - Warm of Koud - Volheid of Leegte.
Wie op onderzoek komt, wordt gevraagd zo nauwkeurig mogelijk zijn klachten en het ontstaan ervan te beschrijven. Via een aantal bijkomende vragen over de algemene gezondheidstoestand krijgt de behandelende acupuncturist een goed beeld van de onderliggende problematiek. Het is zinloos om zaken voor uw therapeut te verzwijgen. Immers hoe meer info, hoe beter en preciezer de TCG-diagnose kan gesteld worden. Zo is er meer kans op slagen van de therapie. Wat absoluut meegedeeld moet worden is medicatiegebruik en zwangerschap.


Polsdiagnose
Door het voelen van de 'Chinese pols' krijgt de therapeut een energetisch beeld van het lichaam. De slagader op de pols wordt ingedeeld in 3 plaatsen waar op 3 verschillende diepten de pols gevoeld wordt. De therapeut voelt naar snelheid, regelmaat, diepte, breedte, lengte, amplitude en spanning in de polsslag en krijgt zo een energetisch beeld van het lichaam. Zo heeft ook elk orgaan zijn eigen plaats op de pols waardoor het mogelijk is om een beeld te krijgen van de energetische toestand van de organen.
Naar boven - Terug naar hoofdpagina

Tongdiagnose
De tongdiagnose is een zeer goede, betrouwbare en objectieve observatietechniek. Er wordt gekeken naar vorm, kleur en tongbeslag. Elk orgaan heeft zijn eigen zone op de tong.
Het hart vinden we terug op het tongpuntje, de zone van de longen ligt vooraan, direct na de hartzone.
De toestand van lever en galblaas wordt waargenomen aan de zijkanten van de tong.
De zone van maag en milt bevindt zich in het midden.
Helemaal achteraan de tong situeren zich de zones van de nieren en bekkenorganen (darmen, blaas en genitale organen).
Via de tongdiagnose krijgt de therapeut op een eenvoudige manier een goed beeld van iemands interne toestand.
Omdat de 'Tong' voor de therapeut zo belangrijk is, wordt gevraagd om enkele uren voor het onderzoek geen koffie te drinken (geeft bruine kleur) en zeker ook niet de tong te schrapen.
Naar boven - Terug naar hoofdpagina

Algemene observatie
Traditioneel wordt hier gesproken van de 4 parameters:
De meeste mensen nemen de oppervlakkige gezondheidstoestand van hun vrienden automatisch waar: hebben ze wallen onder de ogen, spreken ze met sterke of zwakke stem, hebben ze rimpels op het voorhoofd of rond de mond, enz. Al deze factoren samen kunnen wijzen op verstoringen van de energetische kwaliteit van één of meerdere organen.
Om een juiste diagnose te kunnen stellen is het daarom aangeraden zich niet vooraf te maquilleren of parfum te gebruiken.


Naar boven - Terug naar hoofdpagina

De behandeling
Acupunctuur is een onderdeel van de traditionele Chinese geneeskunde. Een gezond lichaam kent een goede energetische balans. In geval van ziekte of kwetsuur wordt dit natuurlijk evenwicht verstoord. Via de energie die door de meridianen (energiebanen in het lichaam) loopt, kan de acupuncturist dit evenwicht opnieuw herstellen.

Naar boven - Terug naar hoofdpagina

Gebruikte technieken:
Naalden

Het plaatsen van naalden is de meest gekende techniek. De acupuncturist maakt een keuze uit de meer dan 1000 punten, die elk hun eigen functie hebben. Fijne naalden worden ingebracht met de bedoeling de energetische doorstroming te verbeteren, zodat het Yin-Yang evenwicht zich kan herstellen. Om dit effect te bereiken zal de acupuncturist de naald lichtjes bewegen waardoor het lichaam een naaldsensatie kan krijgen (de Chinezen noemen dit Deqi). Andere mogelijkheden zijn het naaldhamertje, onderhuidse (subcutane) naaldjes en verblijfsnaaldjes voor in het oor.Naar boven - Terug naar hoofdpagina

Cupping
Deze behandelingstechniek creëert een vacuüm met behulp van glazen bollen. Cupping is o.a. doeltreffend bij nek-, schouder- en rugklachten. Ook wordt cupping vaak gebruikt bij verkoudheden en ademhalingsstoornissen.Naar boven - Terug naar hoofdpagina

Moxa
Techniek waarbij het kruid Artemesia Vulgaris gebruikt wordt om ingebrachte naalden te verwarmen. Kan ook rechtstreeks op lichaamspunten toegepast worden. Tegenwoordig wordt het verbranden van kruiden vaak vervangen door de moderne moxalampen die eenzelfde effect hebben.Naar boven - Terug naar hoofdpagina

Kruidentherapie (fytotherapie)
Het gebruik van kruiden ondersteunt het genezingsproces en is vaak zeer nuttig bij zogenaamde "energetische tekorten".Naar boven - Terug naar hoofdpagina

Tuina
Deze energetische massagetechniek levert o.a. bij kinderen goede resultaten op.

Voedingsadvies
Een uitgebalanceerd voedingspatroon is zeer belangrijk voor het ondersteunen of ontlasten van bepaalde organen. Met relatief weinig moeite kan er zo actief aan het genezingsproces meegewerkt worden.
Naar boven - Terug naar hoofdpagina
Naar boven - Terug naar hoofdpagina