Peter Vanoverbeke

Kinesitherapie - Acupunctuur

Peter Vanoverbeke

Kinesitherapie - Revalidatie - Acupunctuur - Fytotherapie - Voedingsadvies

 

Opleiding

Ik werd geboren op 25 mei 1966 in Oostende.
Na mijn middelbare studies volgde ik een opleiding Kinesitherapie in Gent (1988).

Omdat ik destijds werkte voor de Koninklijke Belgische Basketbal Bond was een postgraduaat opleiding tot sportkinesitherapeut een voor de hand liggende keuze. Nadien volgden er nog vele andere specialisaties en startte ik een zelfstandige praktijk in Koekelare.

Een volwaardige driejarige opleiding Acupunctuur (2006) aan het OTCG te Anwerpen was de volgende stap. Alle jarenlang bijeengesprokkelde oosterse kennis had immers een fundament nodig. Na mijn theoretische opleidingen in oosterse geneeswijzen, ging ik mij vervolmaken in het 'verre' China. Ik studeerde en volgde meerdere stages aan vermaarde universiteiten en ziekenhuizen.

 


Nieuwe wereld

Aan het Jing Ming Instituut in Antwerpen kwam ik via opleidingen als Myofasciale Therapie (triggerpoints), Kinesiologie, Energetische ondersteuning en Auriculotherapie, veelvuldig in aanraking met denkwijzen en technieken uit de Traditionele Chinese Geneeskunde.

Een totaal nieuwe wereld ging open. Plots werden tal van vragen die jarenlang onbeantwoord bleven, nu kraakhelder opgelost.
Maar ieder antwoord vormde ook de basis voor een nieuwe vraag. Na de cursus Comparatieve filosofie, gedoceerd door sinoloog Prof. dr. emeritus Ulrich Libbrecht, steeg ook mijn interesse voor de oosterse cultuur.

 


Brede visie

In mijn praktijk komen oost en west samen, en versterken elkaar.

Indien aangewezen gebeurt er een meting via de acugraph. Via een probe die aangesloten is op de computer gebeurt er een objectieve meting die de verdeling van de energie in ons lichaam perfect visualiseert.

Mijn verdere specialisaties in ooracupunctuur, schedelacupunctuur, WAA pols-enkel acupunctuur, voedingsleer, orthomoleculaire en fytotherapie, bewijzen dat het een weg zonder einde is. De weg is immers zo boeiend dat ik hoop dat de reis nooit stopt.

Ik heb mijn ‘roots’ binnen de westerse kinesitherapie evenwel nooit volledig verlaten. Er wordt dan ook nauw samengewerkt met huisartsen en specialisten.


Orthopedie - Sportletsels

Ik heb mij als kinesitherapeut en als acupuncturist, gespecialiseerd in orthopedische problemen (rug, nek, schouders, knie, ...) en sportletsels. Ik ben een gepassioneerd sportliefhebber en elke revalidatie wordt met grote gedrevenheid en kundigheid begeleid.

 
 


Gynaecologie - Zwangersschapsbegeleiding

Door de jaren heen heb ik een grote expertise in gynaecologie (menstruatieproblemen, menopauze) en zwangerschapsbegeleiding (subinfertiliteit, IUI/IVF/ICSI) opgebouwd.

 


Behandeling

Acupunctuur - Oosterse Geneeswijze

Acupunctuur is een oosterse geneeswijze die 2000 jaar geleden in China haar oorsprong kende.
De term acupunctuur is afgeleid van de Latijnse woorden acus (naald) en punctura (steek).

De Chinese benaming is Zhen jiu, wat acupunctuur en moxa betekent.

Moxa wijst op het opwarmen van punten of zones op de huid door middel van het verbranden van het kruid Artemesia Vulgaris of door het gebruik van moderne moxalampen.
Acupunctuur vormt een onderdeel van de Traditionele Chinese Geneeswijzen (TCG). Andere onderdelen zijn het gebruik van kruiden (fytotherapie), massage (tuina) en oefentherapie (qi gong of tai chi).

Acupunctuur is een onderdeel van de traditionele Chinese geneeskunde. Een gezond lichaam kent een goede energetische balans. In geval van ziekte of kwetsuur wordt dit natuurlijk evenwicht verstoord.
Via de energie die door de meridianen (energiebanen in het lichaam) loopt, kan de acupuncturist dit evenwicht opnieuw herstellen.

 

Acupunctuur - Doel

Het doel van acupunctuur is ziektes genezen en voorkomen.
Het is een energetische geneeswijze waarbij gestreefd wordt naar evenwicht tussen Yin en Yang.
Een ziekte wordt namelijk beschouwd als een verstoring van dit energetisch evenwicht.

Yin en Yang kan men best vergelijken met de termen materie en energie van de moderne fysica.

Hoewel acupunctuur door het grote publiek nog steeds wordt gezien als een techniek om pijn te verlichten, is het veel meer dan dat. In tegenstelling tot de traditionele Westerse geneeskunde, waar pijn vaak als een klacht op zich wordt beschouwd, wordt er in de Chinese geneeskunde bij elke klacht steeds naar de volledige mens gekeken (holistische geneeskunde).

Er wordt naar de oorzaak van het probleem gezocht en op deze manier komt men niet slechts tot een tijdelijke maar vaak ook tot een blijvende oplossing.

 

Tongdiagnose

De tongdiagnose is een zeer goede, betrouwbare en objectieve observatietechniek. Er wordt gekeken naar vorm, kleur en tongbeslag.
Elk orgaan heeft zijn eigen zone op de tong.

Het hart vinden we terug op het tongpuntje, de zone van de longen ligt vooraan, direct na de hartzone.
De toestand van lever en galblaas wordt waargenomen aan de zijkanten van de tong.
De zone van maag en milt bevindt zich in het midden.

Helemaal achteraan de tong situeren zich de zones van de nieren en bekkenorganen (darmen, blaas en genitale organen).
Via de tongdiagnose krijgt de therapeut op een eenvoudige manier een goed beeld van iemands interne toestand.

Omdat de 'Tong' voor de therapeut zo belangrijk is, wordt gevraagd om enkele uren voor het onderzoek geen koffie te drinken (geeft bruine kleur) en zeker ook niet de tong te schrapen.

 

Naalden

Het plaatsen van naalden is de meest gekende techniek.
De acupuncturist maakt een keuze uit de meer dan 1000 punten, die elk hun eigen functie hebben.
Fijne naalden worden ingebracht met de bedoeling de energetische doorstroming te verbeteren. Daardoor kan het Yin-Yang evenwicht zich herstellen.

Om dit effect te bereiken zal de acupuncturist de naald lichtjes bewegen waardoor het lichaam een naaldsensatie kan krijgen (de Chinezen noemen dit Deqi).

Andere mogelijkheden zijn onderhuidse (subcutane) naaldjes of verblijfsnaaldjes voor in het oor.

 

Cupping

Cupping is een methode waarbij een cup wordt aangebracht op het huidoppervlak. Door de cup kortstondig met een ingebrachte vlam te verwarmen of door gebruik te maken van een pomp, ontstaat een vacuümkracht, waardoor de cup stevig op de huid komt vast te zitten. Het effect is afhankelijk van de sterkte van de zuigkracht. Cupping werkt heel erg goed bij pijn door spierspanningen en stagnaties.

Na de cupping kunnen er rode huidverkleuringen optreden. Dit is een normaal verschijnsel, wat na enkele dagen zal verdwijnen.

 

Moxa

Techniek waarbij het kruid Artemesia Vulgaris gebruikt wordt om ingebrachte naalden te verwarmen.
Kan ook rechtstreeks op lichaamspunten toegepast worden.
Tegenwoordig wordt het verbranden van kruiden vaak vervangen door de moderne moxalampen die eenzelfde effect hebben.

 
 

Voedingsadvies - Lifestyle

Een uitgebalanceerd voedingspatroon is zeer belangrijk voor het ondersteunen of ontlasten van bepaalde organen. Met relatief weinig moeite kan er zo actief aan het genezingsproces meegewerkt worden.

Kleine veranderingen aan de lifestyle zijn soms de sleutel tot grote veranderingen die kunnen leiden tot 'echte' genezing. Eerste vraag is altijd: "willen we om tot genezing te komen, opgeven wat ons ziek heeft gemaakt"?

 

Kruidentherapie (fytotherapie)

Het gebruik van kruiden en voedingssupplementen ondersteunt het genezingsproces en is vaak zeer nuttig bij zogenaamde "energetische tekorten".

 
 
 

Afspraak maken

Aangezien een eerste consultatie al vlug een uur kan duren, werk ik enkel op afspraak.

Contacteer mij

Veelgestelde vragen

Hieronder vind je een reeks van veelgestelde vragen

Wat is acupunctuur?

Acus betekent in het Latijn (scherp, naald) en punctura (doorboren). De grondslag van deze geneeswijze werd meer dan 2000 jaar geleden gelegd in opdracht van de Chinese keizers. Keizer Huang Ti gaf de opdracht om alle kennis te verzamelen in het klassiek boek 'Huang Ti Nei Jing', het boek over inwendige ziekten, bestaande uit twee delen: Su Wen en Ling Shu. In die tijd gebeurde de overlevering van de medische kennis van vader op zoon of van leermeester op leerling. Jarenlang heeft men zieken en ziektepatronen minutieus geobserveerd en te boek gesteld. Het systeem heeft dus een empirische of proefondervindelijke grondslag.

Er bestaat in het menselijk wezen een netwerk van energiebanen, ook meridianen genoemd, waarin alle energie zich evenwicht!ig en harmonisch beweegt. Wanneer de energie uit balans is gebracht, ontstaan er wanverhoudingen: ergens heeft men teveel, ergens tekort aan energie of circuleert de energie net meer (=stagnatie). Die wanverhoudingen leiden tot pijn en/of ziekte.

Een ziekte begint met een energetische fout. Wanneer hieraan niet verholpen wordt, leidt dit tot fouten in de lichaamsfuncties. Blijven deze lang genoeg bestaan, dan treden er organische letsels op.

faq 7

Er zijn globaal twee groepen: de yang-energie en de yin-energie. Yin en yang zijn bepalingen van zowel tegenstrijdige als complementaire begrippen. Ze zijn elkaars tegenpool, maar kunnen toch niet zonder elkaar bestaan (contraria sunt complementa). In alle yin zit een beetje yang en in alle yang een beetje yin. Er is geen nacht zonder dag, geen schaduw zonder zon, geen winter zonder zomer.

Om het evenwicht van de energie te kwalificeren spreekt men van de 5 energiebewegingen of de 5 elementen.

Elke beweging of element heeft een aantal correspondenties of overeenkomsten met organen, weefsels, zintuigen, gemoedstoestand, smaak, kleur, gevoeligheid voor klimaat, ... Het is het ordenen van onszelf en de wereld rondom ons.

HOUT: lever/galblaas, spieren, zicht, woede, zuur, groen, wind, ...

VUUR: hart en bloedvaten, dunne darm, huidtint, spraak, vreugde, bitter, rood, hitte, ...

AARDE: maag/milt, bindweefsel, lippen, smaak, concentratie, zoet, geel, vocht, ...

METAAL: long/ dikke darm, huid, huidharen, reuk, droefheid, wit, droogte, ...

WATER: nier/blaas, bot, hersenen, hoofdharen, gehoor, angst, zout, zwart, koude, ...

Bij de geboorte krijgen we van de ouders een hoeveelheid energie mee. In het westen noemt men dat genetische of aangeboren energie. De Chinezen noemen dit Yuan Qi (Qi = energie). Dit is onze constitutie. De energie in de meridianen (Ying Qi) wordt opgebouwd door voedsel (Gu Qi) en zuurstof. Aan de oppervlakte van ons lichaam stroomt de Wei Qi, de verdedigingsenergie.

 

Er zijn 12 meridianen (6 yin + 6 yang), genaamd naar de 12 organen/ingewanden, 8 extra- of wondermeridianen en een aantal secundaire meridianen. De acupunctuurpunten zijn welbepaalde plaatsen op de meridianen, waar men het beste effect kan uitoefenen op de circulatie en de balans van de energie. Die punten hebben slechts een doormeter van 1 mm en moeten bijgevolg zeer nauwkeurig opgezocht worden voor de behandeling. Elke meridiaan heeft zijn specifiek aantal punten.

 

Er zijn twee grote groepen. Er zijn de ziekten met uitwendige oorzaken zoals klimaatsinvloeden (kou vatten, zonnesteek, ...), infecties of trauma. De oorzakelijke externe pathogene factor dringt bij deze ziekten in de mens binnen van oppervlakkig naar diep. Hoe dieper de ziekte zich bevindt, hoe ernstiger de situatie. En er zijn de ziekten met inwendige oorzaken zoals aangeboren ziekten, aanleg, verkeerde voedings- of levensgewoonten of emoties. Hierdoor verliezen de 5 elementen hun evenwicht of is er een yin/yang dysbalans.

Door de beroepsverenigingen (BAF en EUFOM) erkende acupuncturisten werken enkel met steriele wegwerpnaalden. Naargelang de plaats varieert de diepte van enkele millimeters tot enkele centimeters. Het inbrengen van de naald voelt men bij een ervaren acupuncturist nauwelijks. Wanneer de naald op de juiste diepte zit, past de therapeut een naaldtechniek toe. Dit geeft hetzij een electrisch shokje, hetzij een zwaartegevoel. Dat noemen de chinezen 'Deqi' en dit is naaodzakelijk om invloed uit te oefenene op een acupunctuurpunt.

Er zijn zelden nevenverschijnselen. Soms kan een nerveus persoon bij een eerste acupunctuurbehandeling even misselijk worden. Een ervaren therapeut zal daarop anticiperen en dit eenvoudig verhelpen. Tijdens zwangerschap worden bepaalde acupunctuurpunten vermeden.

Reeds heel wat ziekenfondsen en verzekeringen betalen acupunctuur terug.

Acupunctuur is snel werkzaam bij baby's en zelfs bij dieren. Aangezien een baby of een paard uiteraard niet specifiek in acupunctuur 'gelooft', is er hier geen sprake van geloof of placebo. Voor 1/3 van de wereldbevolking is acupunctuur 'eerstelijnsgeneeskunde'. Acupunctuur is een geneeswijze die al eeuwenlang zijn deugdelijkheid bewezen heeft. Aloewel de werking van acupuncuur nog niet volledig achterhaald is, is het ondertussen voldoende bewezen dat er reproduceerbare, biologische veranderingen optreden wanneer een naald in een acupunctuurpunt wordt gebracht. Recente studies hebben kunnen bewijzen dat er neurotransmitters in de hersenen vrijkomen na het inbrengen van naalden in acupunctuurpunten.

 

Afhankelijk van de aard van de aandoening zal je meer of minder behandelingen nodig hebben om beterschap te bekomen. Vaak geldt de volgende regel: 'Hoe acuter de klacht, hoe sneller er resultaat bereikt wordt.'

Een goed opgeleide en ervaren acupuncturist kan perfect een energetisch bilan van de patiënt opmaken. Hij gebruikt daarvoor de anamnese (vraagstelling), observatie, tongonderzoek, polsonderzoek en computergestuurde meridiaan meting zoals de acugraph. Uw acupuncturist zal echter niet aarzelen om iemand door te verwijzen voor verder onderzoek indien hij dit nodig acht. Doorverwijzing naar huisarts of specialist kan nodig zijn om bepaalde ziektebeeld te bevestigen of uit te sluiten.

Publicaties

Hieronder vind u verschillende publicaties

051 58 23 75
0478 55 43 95

info [at] acupunctuur-vanoverbeke.be

Ichtegemstraat 136
8680 Koekelare